Ko me kontaktirate po telefonu ali e-mailu, se dogovoriva za uvodno srečanje, ki traja 50 minut in je namenjeno temu, da se spoznava ter se pogovoriva o vaših težavah, ciljih in pričakovanjih v zvezi s psihoterapijo. Predstavim vam tudi moj način dela. Na podlagi pogovora skupaj oceniva, ali bova začela s procesom psihoterapije ali pa bi morda pomoč želeli poiskati kje drugje. V primeru, da se odločite za začetek obravnave, v naslednjem srečanju oblikujeva t.i. delovni dogovor, s katerim se zavežem, da bodo vsebine najinih pogovorov strogo zaupne, tudi po tem, ko zaključite obravnavo. Delovni dogovor določa tudi pravila glede prihajanja na srečanja in varovanja vaših osebnih podatkov.

V nadaljevanju se običajno srečujeva enkrat tedensko po 50 minut. Stalnost srečanj zagotavlja nemoten potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek. V primerih, ko je psihoterapija že v samem začetku zastavljena kratkotrajno in osredotočena na odpravljanje specifičnega simptoma oziroma je njen cilj sprememba vedenja, so sama srečanja dokaj strukturirana. Nekoliko drugače je pri dolgotrajni psihoterapiji, ki je globinska in katere cilj je odkrivanje vzrokov za nastale težave in trajna sprememba strukture osebnosti; v teh primerih je običajno  klient tisti, ki na terapijo prinese temo, o kateri želi govoriti oziroma jo smatra kot pomembno. V nadaljevanju ure pa terapevt s svojimi znanji in izkušnjami vodi pogovor v smeri, ki klientu pomaga do novih spoznanj, uvidov in osveščanja nezavednih vsebin.

Želim termin za uvodni pogovor