Naslednja vprašanja vam bodo pomagala ugotoviti, ali imate morda simptome depresije v nosečnosti ali takoj po porodu. Priporočamo, da si test natisnete in rešenega prinesete na brezplačno uvodno svetovanje, kjer se bomo pogovorili o simptomih, s katerimi se soočate.

Opozorilo: Test ni namenjen diagnosticiranju! Test, ki je pred vami, služi zgolj kot orodje, da pri sebi lažje prepoznate znake, ki bi lahko nakazali na depresivno razpoloženje v tem občutljivem obdobju. V psihoterapiji je sicer bolj kot sama diagnoza pomembno ozadje simptomov, s katerimi se soočate.

Test: Ali imam simptome poporodne depresije?

Navodila za reševanje testa: Test zajema deset vprašanj. Pri vsakem vprašanju izbirate med štirimi možnimi odgovori. Izberete tisti odgovor, ki najbolje opisuje vaše počutje v zadnjih sedmih dneh. Izpolnite vseh 10 vprašanj.

Navodila za  točkovanje rezultatov: Vsak odgovor vsakega vprašanja ima določeno število točk, ki so navedene ob odgovoru. Ko test rešite, seštejte točke, ki so navedene pri odgovorih, ki ste jih označili. Seštevek zbranih točk predstavlja vaš rezultat, ki je opisan v poglavju rezultati.

Kakšno je bilo vaše počutje v zadnjih sedmih dneh?

 1. Uspe mi, da se nasmejim in vidim smešno plat stvari:
 • Tako, kot mi je to vedno uspelo ( 0 točk)

 • Manj kot prej (1 točka)

 • Veliko manj kot prej (2 točki)

 • Sploh ne (3 točke)

 1. Veselim se stvari:
 • Tako, kot sem se vedno ( 0 točk)

 • Manj kot prej (1 točka)

 • Precej manj kot prej (2 točki)

 • Skoraj ne (3 točke)

 1. Po nepotrebnem se obremenjujem, kadar gredo stvari narobe:
 • Večino časa (3 točke)

 • Nekaj časa (2 točki)

 • Redko (1 točka)

 • Nikoli (0 točk)

 1. Brez pravega razloga sem tesnobna in zaskrbljena:
 • Sploh ne (0 točk)

 • Komaj kdaj (1 točka)

 • Včasih (2 točki)

 • Zelo pogosto (3 točke)

 1. Brez pravega razloga se počutim prestrašeno in panično:
 • Pogosto (3 točke)

 • Včasih (2 točki)

 • Redko (1 točka)

 • Sploh ne (0 točk)

 1. Stvari se mi nakopičijo:
 • Večino časa jih ne zmorem obvladovati (3 točke)

 • Včasih jih ne obvladam tako dobro kot prej (2 točki)

 • Obvladujem jih tako dobro kot vedno (1 točka)

 • Ne, obveznosti sem obvladovala tako dobro kot vedno (0 točk)

 1. Bila sem tako nesrečna, da sem slabo spala:
 • Večino časa (3 točke)

 • Včasih (2 točki)

 • Redko (1 točka)

 • Sploh ne (0 točk)

 1. Počutila sem se žalostno ali nesrečno:
 • Večino časa (3 točke)

 • Precej pogosto (2 točki)

 • Redko (1 točka)

 • Sploh ne (0 točk)

 1. Bila sem tako nesrečna, da sem jokala:
 • Večino časa (3 točke)

 • Precej pogosto (2 točki)

 • Občasno (1 točka)

 • Nikoli (0 točk)

 1. Pomislila sem, da bi si kaj naredila:
 • Precej pogosto (3 točke)

 • Včasih (2 točki)

 • Skoraj nikoli (1 točka)

 • Nikoli (0 točk)

Pozor! Če ste pri tem vprašanju izbrali možnost Precej pogosto/Včasih/Skoraj nikoli, ste morda v nevarnosti, da si boste škodovali. Ste v stiski? Prosimo pokličite prvo pomoč na 112 ali Urgentno psihiatrično ambulanto na  01/434-45-17 ali 01/434-45-18 (med 8. in 15. uro) ali Dežurno psihiatrično službo na 01/587-49-00 (popoldne in v nočnem času) ali pa pojdite do najbližje zdravniške urgentne pomoči.  

Rezultati:

Vseh točk je 30; Če ste zbrali 10 ali več točk, obstaja verjetnost, da imate depresijo.

Opozorilo! Ta test ni namenjen diagnosticiranju! Rezultati kažejo, kakšna je pri vas intenzivnost simptomov, ki bi lahko bili pokazatelj depresije. Vendar znaki depresije ne nakazujejo vedno na depresijo, ampak so lahko pokazatelj tudi kakšne druge težave. Depresijo vam lahko diagnosticira le usposobljen strokovnjak, zato svetujemo, da se o rezultatih testa pogovorite s strokovnjakom.

Avtor:
Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 150:782-786 .
L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Piontek, Postpartum Depression N Engl J Med vol. 347, No 3, July 18, 2002, 194-199