Psihoterapijo in svetovanje izvajam Lija Leonora Miljavec, certificirana integrativna psihoterapevtka. Štiriletno izobraževanje iz psihoterapije sem opravljala na inštitutu IPSA. Psihoterapevtsko propedevtiko (uvod v specialistične študije psihoterapije) sem opravila na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Opravila sem tudi izobraževanje iz modula na rešitev usmerjeno terapijo (Solution Focused Therapy).

Psihoterapevtsko obravnavo izvajam za odrasle, ki se soočajo s težavami v razpoloženju, kot je depresija, otopelost, nihanja razpoloženja, občutki tesnobe ali zapleteno žalovanje. Gre za težave, ki so v sodobnem svetu vedno bolj prisotne, hkrati pa bistveno zmanjšujejo kvaliteto življenja vsakega posameznika, ki se z njimi sooča. Kliente s tovrstnimi motnjami obravnavam celostno; njihove dalj časa trajajoče težave v razpoloženju so zame zgolj znak oziroma simptom, da hodi po poti, ki ni njegova, kar pomeni, da vzrok za nastalo situacijo tiči globje. Psihoterapevtski proces je zato usmerjen predvsem v iskanje vzrokov za slabše razpoloženje in spoznavanje svoje lastne poti, ki bo klienta pripeljala do trajne razrešitve razpoloženjskih težav.

Pomoč v obliki svetovanja in psihoterapije nudim tudi ženskam z obporodnimi stiskami, kot sta tesnoba in depresija v nosečnosti, v obdobju po porodu ali kasneje v obdobju zgodnjega materinstva.

Zelo rada delam tudi z visoko senzitivnimi osebami oziroma osebami, ki sebe doživljajo kot visoko senzitivne/občutljive.

Moje dosedanje delovne izkušnje obsegajo delo raziskovalke na Fakulteti za družbene vede, kjer sem obravnavala predvsem tematiko zlorab otrok in mladostnikov na spletu; na Zavodu Logout, centru pomoči pri prekomerni rabi interneta sem opravljala psihoterapevtsko svetovanje z mladostniki in odraslimi; kot prostovoljka sem delala na Ozari, nacionalnem združenju za kakovost življenja, TOM telefonu, in telefonu za pomoč žrtvam nasilja, in vodila podporno skupino mladostnikov v okviru projekta Dobro sem.

Psihoterapijo izvajam po usmeritvah integrativne psihoterapije, pri čemer v svoje delo integriram elemente različnih psihoterapevtskih smeri. Poleg rednega izobraževanja s področja psihoterapije sem že deset let vključena tudi v redno osebno psihoterapijo, kar mi omogoča konstantno delo na sebi, ki je za dobro psihoterapevtsko delo ključnega pomena.

Svoje delo opravljam pod redno supervizijo in mentorstvom dr. Maše Žvelc in Maruše Zaletel, ki sta obe certificirani integrativni psihoterapevtki in supervizorki.

Pri svojem delu upoštevam etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA. Sem tudi članica mednarodne organizacije za pomoč mamicam z obporodno depresijo Post Partum International, kjer delujem tudi kot predstavnica za Slovenijo.